how to create a web page for free

Audio Sermons

Free Tagalog audio sermons for download

Listen to audio sermons as they were actually preached in churches on different contexts and occasions, in mobile friendly AAC, AMR and MP3 formats. You may download them too!


Roma 10: 13-14
Sapagka't, Ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas.
Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? at paano silang magsisisampalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? at paano silang mangakikinig na walang tagapangaral?

Address

122 Lawaan St., Lumangbayan,
Calapan City, Oriental
Mindoro, 5200 Philippines

Contacts

Email: ifacedownworship@gmail.com  Mobile: +63906-900-3267