simple website builder

FILIPINO PREACHERS

Free resources for Filipino preachers

The greatest and most urgent need of man is to have the wrath of God be removed from him (Ephesians 2:3). The first medicine then is to know the Gospel. But how could the Gospel be known, if it is not heard, and how could it be heard, if there is no one to preach it (Romans 10: 14)?


2 Timoteo 3: 16-17
Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran: Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.

Address

122 Lawaan St., Lumangbayan,
Calapan City, Oriental
Mindoro, 5200 Philippines

Contacts

Email: ifacedownworship@gmail.com  Mobile: +63906-900-3267