free site design templates

Sermon Videos

Watch recorded actual preachings

Watch sermon videos as they we were actually preached in Christian Filipino churches.


1 Corinto 2: 4-5
At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan:  Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios.

Juan 13: 1-17

Ang Kristyanong Pag-Ibig ay Higit na Dakila dahil Ito’y Kapahayagan ng Pag-Ibig ni Cristo

Preached at Guinhawa Bible Church in Pinamalayan, Oriental Mindoro, Philippines. Download the typewritten sermon here and the audio sermon here.

2 Cronica 7: 11-16

Ang Tunay na Pagsisisi lamang ang Magpapanumbalik ng Pabor ng Diyos sa ating mga Buhay

Preached at  Calapan Bible Church in Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines. Download the typewritten sermon here and the audio sermon here.

Mateo 18: 21-35

Nararapat sa bawat Pinaghaharian ng Diyos ang Pusong Mapagpatawad

Preached at Guinhawa Bible Church in Pinamalayan, Oriental Mindoro, Philippines. Download the typewritten sermon here and the audio sermon here.

Luke 23:43

Katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ngayon ay kakasamahin kita sa Paraiso

Preached at JIL San Teodoro in San Teodoro, Oriental Mindoro, Philippines. 

Santiago 3: 13-18

Ang ating Pamumuhay ang Nagpapakita ng Tunay na Kulay ng Ating Karunungan

Preached at Mindoro Bible College in Pinamalayan, Oriental Mindoro, Philippines during our preaching class.

Address

122 Lawaan St., Lumangbayan,
Calapan City, Oriental
Mindoro, 5200 Philippines

Contacts

Email: ifacedownworship@gmail.com  Mobile: +63906-900-3267